[Hn- Vt] Điện Thoại Viên Mạng Viễn Thông Quân Đội Viettel (Hỗ Trợ Đào Tạo)

Địa chỉ làm việc: Tầng 3- Tòa nhà Trung Yên 1 - Số 1 Vũ Phạm Hàm - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Hết hạn ngày: 15/01/2018
ID: job2786

Keywords

[Hn- Vt] Điện Thoại Viên Mạng Viễn Thông Quân Đội Viettel (Hỗ Trợ Đào Tạo)

Bellsystem24-HoaSao., JSC