[Hn-Vt] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại (Không Doanh Số)

Địa chỉ làm việc: Phòng Tuyển dụng Tập đoàn Hoa Sao - Tầng 3, Tòa nhà Trung Yên 1, (Ngã tư Vũ Phạm Hàm - Trung Kính)
Hết hạn ngày: 30/12/2017
ID: job1181

Keywords

[Hn-Vt] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại (Không Doanh Số)

Bellsystem24-HoaSao., JSC