[ Hoàn Kiếm]- Order Nhà Hàng Âu

Địa chỉ làm việc: Tầng 3 - Số 38 Bà Triệu - Hà Bà Trưng - Hà Nội
Hết hạn ngày: 15/02/2018
ID: job3700

[ Hoàn Kiếm]- Order Nhà Hàng Âu

Công ty Cổ phần F & B Ba Sao