Kỹ Sư Môi Trường / Kỹ Sư Bảo Hộ Lao Động

Địa chỉ làm việc: Ngã 3 Đất Sét, Ấp Thuận Hoà- Xã Truông Mít- Huyện Dương Minh Châu- Tỉnh Tây Ninh
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2428

Keywords

Kỹ Sư Môi Trường / Kỹ Sư Bảo Hộ Lao Động

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam