Kỹ thuật (Điện nước & âm thanh ánh sáng)

Địa chỉ làm việc: Tòa nhà HANCORP PLAZA - Làng Quốc Tế Thăng Long - 72 Trần Đăng Ninh
Hết hạn ngày: 31/05/2018
ID: job12406

Keywords

Kỹ thuật (Điện nước & âm thanh ánh sáng)

CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG VIỆT NAM