LÁI XE TẢI B2, C - 8 TRIỆU

Địa chỉ làm việc: SỐ 5, ĐƯỜNG 33M, XÃ ĐIỆN THẮNG TRUNG, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
Hết hạn ngày: 30/07/2018
ID: job12383

Keywords

LÁI XE TẢI B2, C - 8 TRIỆU

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HẢI VINH