[Lê Chân, Hải Phòng] Nhân Viên Phục Vụ Chuỗi Nhà Hàng Món Huế.

Địa chỉ làm việc: Tầng 5, Sảnh AB 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Hết hạn ngày: 28/12/2017
ID: job33

Keywords

[Lê Chân, Hải Phòng] Nhân Viên Phục Vụ Chuỗi Nhà Hàng Món Huế.

CN Công ty TNHH Nhà Hàng Món Huế