Management Trainee

Địa chỉ làm việc: Lô Hb3-Hb4,KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2529

Keywords

Management Trainee

Công ty TNHH DE.M.CO VINA