[Mh-Ghn] Nhân Viên Tiếp Nhận Cuộc Gọi Của Khách Hàng - Đăng Ký Làm Việc Theo Ca 4H / Ca

Địa chỉ làm việc: Tầng 3- Tòa nhà Trung Yên 1 - Số 1 Vũ Phạm Hàm - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Hết hạn ngày: 30/01/2018
ID: job2942

Keywords

[Mh-Ghn] Nhân Viên Tiếp Nhận Cuộc Gọi Của Khách Hàng - Đăng Ký Làm Việc Theo Ca 4H / Ca

Bellsystem24-HoaSao., JSC