[Mh-Gm] Tiếp Nhận Các Cuộc Gọi Của Khách Hàng Dành Cho Sv

Địa chỉ làm việc: Phòng Tuyển dụng Tập đoàn Hoa Sao - Tầng 3, Tòa nhà Trung Yên 1, (Ngã tư Vũ Phạm Hàm - Trung Kính)
Hết hạn ngày: 30/03/2018
ID: job2770

Keywords

[Mh-Gm] Tiếp Nhận Các Cuộc Gọi Của Khách Hàng Dành Cho Sv

Bellsystem24-HoaSao., JSC