Mid - Senior Frontend Developer (JavaScript, Angular)

Địa chỉ làm việc: Lot I-11, D2 Road, Saigon Hi-tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh
Hết hạn ngày: 03/05/2024
ID: job371228

Mid - Senior Frontend Developer (JavaScript, Angular)

Samsung Electronics HCMC CE Complex