Nam Bảo Vệ Ca Đêm_Cố Định 18H - 6H

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 17/01/2018
ID: job1502

Keywords

Nam Bảo Vệ Ca Đêm_Cố Định 18H - 6H

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải