Nam Bảo Vệ Tòa Nhà - Văn Phòng Công Ty Ca 6H - 18H Cố Định

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 26/01/2018
ID: job3030

Keywords

Nam Bảo Vệ Tòa Nhà - Văn Phòng Công Ty Ca 6H - 18H Cố Định

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải