Nam / Nữ Bảo Vệ Ca Sáng - Ca Chiều 5,6,8,10,12 Tiếng

Địa chỉ làm việc: 37 Đường 11 Miếu Nổi, P2, Q.Phú Nhuận (Lầu 2_P. Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 28/01/2018
ID: job3018

Keywords

Nam / Nữ Bảo Vệ Ca Sáng - Ca Chiều 5,6,8,10,12 Tiếng

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải