Nam / Nữ Bảo Vệ Siêu Thị - Tòa Nhà - Văn Phòng Công Ty

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 25/01/2018
ID: job1441

Keywords

Nam / Nữ Bảo Vệ Siêu Thị - Tòa Nhà - Văn Phòng Công Ty

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải