Nam / Nữ Sinh Viên Bảo Vệ - Thời Vụ 1 Hoặc 2 Tháng

Địa chỉ làm việc: 37 Đường 11 Miếu Nổi, P2, Q.Phú Nhuận (Lầu 2_P. Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 30/12/2017
ID: job1340

Keywords

Nam / Nữ Sinh Viên Bảo Vệ - Thời Vụ 1 Hoặc 2 Tháng

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải