Nam Trực An Ninh - Ca 8 Tiếng (6H 14H)(14H - 22H) - Gym Cali

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 30/12/2017
ID: job1329

Keywords

Nam Trực An Ninh - Ca 8 Tiếng (6H 14H)(14H - 22H) - Gym Cali

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải