Nhân sự tổng hợp (HR Generalist)

Địa chỉ làm việc: Tầng 7, Số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 03/07/2024
ID: job385659

Nhân sự tổng hợp (HR Generalist)

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Asbuild