Nhân Viên Bàn, Bar

Địa chỉ làm việc: 15B/31 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Hết hạn ngày: 31/05/2017
ID: job1067

Keywords

Nhân Viên Bàn, Bar

nhà hàng don's Tây Hồ