Nhân Viên Bán Hàng (Đóng Gói, Check Đơn Hàng)

Địa chỉ làm việc: 46B Phan Tây Hồ, P. 7, Phú Nhuận
Hết hạn ngày: 10/05/2024
ID: job371601

Nhân Viên Bán Hàng (Đóng Gói, Check Đơn Hàng)

Gà Ủ Muối Hoa Tiêu An Nhiên