Nhân Viên Bán Hàng

Địa chỉ làm việc: 176 Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Hết hạn ngày: 02/03/2018
ID: job3197

Keywords

Nhân Viên Bán Hàng

Shop Khánh An