Nhân Viên Bán Hàng Minimart - Lương 6tr

Địa chỉ làm việc: Số 106 B1A Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Hết hạn ngày: 30/04/2017
ID: job1047

Keywords

Nhân Viên Bán Hàng Minimart - Lương 6tr

Chuỗi Minimart Bon Bon