Nhân Viên Bán Hàng Nhãn Hiệu Converse (lương 3-5 Triệu) - Chấp Nhận Sinh Viên

Địa chỉ làm việc: Số 14 Thái Hà, Trung Llệt, Đống Đa, Hà Nội
Hết hạn ngày: 15/01/2018
ID: job2658

Keywords

Nhân Viên Bán Hàng Nhãn Hiệu Converse (lương 3-5 Triệu) - Chấp Nhận Sinh Viên

Chi nhánh công ty TNHH Sáng Thịnh