Nhân Viên Bảo Vệ Ca Đêm - 8,12 Tiếng Ca Ngày

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 27/01/2018
ID: job3024

Keywords

Nhân Viên Bảo Vệ Ca Đêm - 8,12 Tiếng Ca Ngày

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải