Nhân Viên Bảo Vệ Khách Sạn New World Quận 1 Cố Định Ca Đêm

Địa chỉ làm việc: 37 Đường 11 Miếu Nổi, P2, Q.Phú Nhuận (Lầu 2_P. Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 15/01/2018
ID: job1412

Keywords

Nhân Viên Bảo Vệ Khách Sạn New World Quận 1 Cố Định Ca Đêm

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải