Nhân Viên Bảo Vệ - Không Cần Kinh Nghiệm

Địa chỉ làm việc: 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 30/09/2022
ID: job120420