Nhân Viên Bảo Vệ Làm Thêm Ca Đêm 8 Tiếng 22H - 6H Q1 ,q.Tân Bình

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1405

Keywords

Nhân Viên Bảo Vệ Làm Thêm Ca Đêm 8 Tiếng 22H - 6H Q1 ,q.Tân Bình

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải