Nhân Viên Bảo Vệ Lao Động Phổ Thông - Ngày Hoặc Đêm

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 27/12/2017
ID: job1375

Keywords

Nhân Viên Bảo Vệ Lao Động Phổ Thông - Ngày Hoặc Đêm

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải