Nhân Viên Bảo Vệ (Trực Tiếp, Không Qua Trung Gian Môi Giới) (Trả Lương Tuần)

Địa chỉ làm việc: Số 113 - Đường D3 - P.25 - Bình Thạnh - HCM
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1627

Keywords

Nhân Viên Bảo Vệ (Trực Tiếp, Không Qua Trung Gian Môi Giới) (Trả Lương Tuần)

CT TNHH DV BV AN NINH TOÀN CẦU