Nhân Viên Bếp Nhà Hàng Món Huế

Địa chỉ làm việc: Lầu 6, số 302- 304 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2312

Keywords

Nhân Viên Bếp Nhà Hàng Món Huế

Công ty TNHH Nhà Hàng Món Huế