Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Địa chỉ làm việc: Tầng lửng 167 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 10, Quận 3, TP.HCM
Hết hạn ngày: 31/03/2018
ID: job5195

Keywords

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

CÔNG TY CP PLANTYNET VIỆT NAM