Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Địa chỉ làm việc: Tòa nhà KCN Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1194

Keywords

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương