Nhân Viên Cho Nhà Hàng Mới Kichi Kichi Lê Văn Lương

Địa chỉ làm việc: Tầng 6, Tòa Nhà Toyota, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2845

Keywords

Nhân Viên Cho Nhà Hàng Mới Kichi Kichi Lê Văn Lương

Tập Đoàn Golden Gate ( Cổng Vàng )