Nhân viên đăng tin và Telesales - Ưu tiên sinh viên - Được đào tạo.

Địa chỉ làm việc: 31 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Hết hạn ngày: 03/12/2018
ID: job3717

Keywords

Nhân viên đăng tin và Telesales - Ưu tiên sinh viên - Được đào tạo.

Tập Đoàn Bất Động Sản Hoàng Vương