Nhân viên đầu bếp nhà hàng

Địa chỉ làm việc: Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Quảng Nam
Hết hạn ngày: 30/09/2018
ID: job20276

Keywords

Nhân viên đầu bếp nhà hàng

Hoi An Travel