Nhân Viên Đóng Gói Và Phụ Việc

Địa chỉ làm việc: 273 Điện Biên Phủ, Q3, Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2617

Keywords

Nhân Viên Đóng Gói Và Phụ Việc

Công ty cổ phần Alfazi