Nhân Viên Giao Hàng Part Time Từ 06H00 Đến 08H00 Hàng Ngày

Địa chỉ làm việc: Phòng 1701 - Tòa nhà HH2 Bắc Hà - Tố Hữu - Thanh Xuân - Hà Nội
Hết hạn ngày: 30/01/2018
ID: job1239

Keywords

Nhân Viên Giao Hàng Part Time Từ 06H00 Đến 08H00 Hàng Ngày

Công ty TNHH Thực Phẩm Nguyên Phong