Nhân Viên Hành Chánh - Nhân Sự (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Địa chỉ làm việc: Kp Mỹ Hiệp, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Hết hạn ngày: 10/01/2018
ID: job3011

Nhân Viên Hành Chánh - Nhân Sự (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Công Ty TNHH Chí Hùng