Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Được Đào Tạo)

Địa chỉ làm việc: 53 Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 06/03/2018
ID: job1541

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Được Đào Tạo)

Công ty BĐS Hưng Tín