Nhân viên Hành chính, Nhân sự tổng hợp

Địa chỉ làm việc: 131-133 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 09/10/2024
ID: job403185

Nhân viên Hành chính, Nhân sự tổng hợp

Công ty TNHH CCE