Nhân viên Hành chính văn phòng

Địa chỉ làm việc: Tòa EVD Số 431 Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.
Hết hạn ngày: 21/02/2024
ID: job357772

Nhân viên Hành chính văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT