Nhân Viên IT Phần Cứng Và Phần Mềm

Địa chỉ làm việc: Số 8, đường 18, khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Hết hạn ngày: 05/05/2024
ID: job371307

Nhân Viên IT Phần Cứng Và Phần Mềm

Công ty TNHH Công Nghiệp Tung Shin