Nhân Viên Kd Bất Động Sản (Sv Mới Ra Trường Lương Cứng Có Ngay) + Thưởng Cao+ Chưa Kn Được Đào Tạo Chuyên Sâu

Địa chỉ làm việc: 31 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Hết hạn ngày: 31/12/2019
ID: job3711

Keywords

Nhân Viên Kd Bất Động Sản (Sv Mới Ra Trường Lương Cứng Có Ngay) + Thưởng Cao+ Chưa Kn Được Đào Tạo Chuyên Sâu

Tập Đoàn Bất Động Sản Hoàng Vương