Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Địa chỉ làm việc: Đường 5C, Kcn Nhơn Trạch II,Hiệp Phước,Nhơn Trạch, Đồng Nai
Hết hạn ngày: 31/01/2018
ID: job2433

Keywords

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH Việt Nam Center Power Tech