Nhân Viên Kho Vận

Địa chỉ làm việc: Lầu 1, số 940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp. HCM
Hết hạn ngày: 15/05/2018
ID: job12411

Keywords

Nhân Viên Kho Vận

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM