Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản (Ứng Trước Hoa Hồng Ngay Sau Ký Hợp Đồng)

Địa chỉ làm việc: 39A Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội
Hết hạn ngày: 23/12/2017
ID: job1218

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản (Ứng Trước Hoa Hồng Ngay Sau Ký Hợp Đồng)

Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Tân Long