Nhân viên Kinh doanh BĐS không cần Kinh nghiệm(Lương cứng+% cao)Được đào tạo-Không áp doanh số( Có ngay lương cứng cho Sinh viên mới ra trường)

Địa chỉ làm việc: 31 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Hết hạn ngày: 02/12/2018
ID: job3719

Keywords

Nhân viên Kinh doanh BĐS không cần Kinh nghiệm(Lương cứng+% cao)Được đào tạo-Không áp doanh số( Có ngay lương cứng cho Sinh viên mới ra trường)

Tập Đoàn Bất Động Sản Hoàng Vương