Nhân Viên Kinh Doanh Đồ Điện Thái Nguyên, Hồ Chí Minh, Thái Bình

Địa chỉ làm việc: 103 Quang Trung- Hồng Bàng- Hải Phòng
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2347

Keywords

Nhân Viên Kinh Doanh Đồ Điện Thái Nguyên, Hồ Chí Minh, Thái Bình

Công Ty CP TM Thiết Bị Điện Việt Nhật - Hải Phòng