Nhân Viên Kinh Doanh (Ổn Định 20Tr / Tháng)

Địa chỉ làm việc: 63-67 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Tp. HCM
Hết hạn ngày: 30/12/2017
ID: job1662

Keywords

Nhân Viên Kinh Doanh (Ổn Định 20Tr / Tháng)

Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam