Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường_Mm Mega Bình Phú Quận 6

Địa chỉ làm việc: MM Mega Market Bình Phú, số 10 Bình Phú, Quận 6, TP. HCM
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2435

Keywords

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường_Mm Mega Bình Phú Quận 6

Công ty TNHH MM MEGA MARKET Việt Nam